Distribusjon og lagring

Vi produserer, pakker og sender ditt markeds- og kampanjemateriell til deg, enten det skal distribueres til én eller flere mottakere. Har du behov for lagring av standard trykksaker og markedsmateriell, har vi lagerplass til dette.

Vi har egne transportruter som dekker en betydelig del av Østlandet med Halden, Kongsberg og Lillehammer som ytterpunkter. Det vi ikke dekker selv, sender vi med Posten.